На буква, на буква

 • Двострана друштвена игра со 64 карти.
 • Во „од А до Ш‟ дечињата влечат карта, изговараат збор на буквата од картата и одат онолку полиња напред колку што е наведено на картата.
 • „Зборови‟ е игра каде што играчите избираат 12 од 64-те карти. Кој ќе состави поголем збор од картите, добива поени колку што има букви во зборот.
 • „Меморија‟ со 64 карти, - пронајди ја истата буква ...
 • Веб апликацијата NABUKVA.MK содржи звучни прикази на букви и зборови кои кореспондираат со слики, насоки за правилно пишување преку анимации и игра преку која децата правилно ги пишуваат буквите со следење на траекторија на екранот.

290ден*

Нарачај

* во цената не е пресметан трошокот за достава

МОЈОТ БУКВАР

 • печатен персонализиран буквар, со аплицирана фотографија од детето
 • книга која останува како спомен цел живот
 • Уникатен пристап кој ја дава основата на писменоста на мајчин јазик
 • На буква, на буква со Македонка, друштвена игра и веб апликација

980ден*

Нарачај

* во цената не е пресметан трошокот за достава

Учи, Играј, Истражувај, Другарувај

со Македонка.

Пакет-содржини којшто им помага на вашите дечиња да ја научат македонската азбука

Мултимедијалниот пакет е составен од друштвена борд игра (2 подлоги и 64 карти) и веб апликација (игра со пишување и дигитален буквар). Помага во препознавање на букви и зборови преку поврзување со слики и звуци, пишување, читање, градење речник и овозможува развој во областа на социјализацијата, емоциите и когницијата.
печатени материјали - преку кои детето се запознава со буквите и зборовите
дигитални содржини - кои нудат слика, звук, анимација, интеракција и игра, и на сосем нов и интересен начин му овозможуваат на детето да го вежба материјалот
друштвени игри - преку кои детето го применува и надградува своето знаење

Играј едноставни и забавни игри за вежбање на физички, когнитивни, друштвени и јазични вештини, користејќи прикладни медиуми.

МОЈОТ БУКВАР - печатен персонализиран буквар

Букварот е составен од по една страна за секоја буква на која има слики на зборови кои започнуваат на таа буква. Дизајнот е минималистички и со големи слики наменети за деца! Во содржината на букварот се аплицира фотографија од детето во фигури на астронаут, жонглер, магионичар итн.

работни листови за пишувањеПреземи

Другарувај и помини време без екрани и други дистракции и гради силни меѓучовечки врски кои го поттикнуваат социјално-емотивниот раст и благосостојба.

ОД А ДО Ш - друштвени игри со 64 карти и 2 подлоги

 • „Меморија‟ со 64 карти, - пронајди ја истата буква
 • „од А до Ш‟ е борд игра со 62 полиња, каде дечињата влечат карта, изговараат збор на буквата од картата и одат онолку полиња напред колку што е наведено на картата.
 • „Зборови‟ е игра каде што по случаен избор се одбираат 12 од 64-те карти (6 согласки и самогласки). Кој ќе состави поголем збор од картите, добива поени колку што има букви во зборот.

Истражувај, расти и развивај се преку широкиот спектар содржини. Размислувај, меморирај, брои, одлучувај, преземи нови предизвици, изгради самодоверба.

НА БУКВА - веб апликација

Веб апликацијата nabukva.mk содржи звучни прикази на букви и зборови кои кореспондираат со слики, насоки за правилно пишување преку анимации и игра преку која децата ги пишуваат буквите на екранот.
Тест верзијата можете да ја пробате на nabukva.mk

Учи ги малите и големите букви преку визуелни и аудитивни совпаѓања, правилно пишување со анимации и игра со следење на траекторија за секоја буква. Составување зборови, согласки и самогласки,...