ЗАПОЗНАЈТЕ
СЕ СО

друштвена борд игра и карти со македонските букви

дигитални содржини и игри

на мајчин јазик

со фото од вашето дете

персонализиран буквар

Мултимедијален пакет-содржини којшто им помага на вашите дечиња да ја научат македонската азбука.

повеќе инфо


преземи работни листови

071 322 662