со Македонка

пакет-содржини којшто им помага на вашите дечиња да ја научат македонската азбука

Лајкни не и учествувај во наградни игри

Пакетот опфаќа:

  • МОЈОТ БУКВАР - печатен персонализиран буквар, со аплицирана фотографија од детето
  • NABUKVA.MK - веб апликација: звучни прикази на букви и зборови, насоки за пишување на буквите на екранот
  • ОД А ДО Ш - друштвени игри со 64 карти и 2 подлоги

1490ден

Нарачај

печатени материјали - преку кои детето се запознава со буквите и зборовите
дигитални содржини - кои нудат слика, звук, анимација, интеракција и игра, и на сосем нов и интересен начин му овозможуваат на детето да го вежба материјалот
друштвени игри - преку кои детето го применува и надградува своето знаење

Што добивате со АБВ со Македонка?

МОЈОТ БУКВАР - печатен персонализиран буквар

Букварот е составен од по една страна за секоја буква на која има слики на зборови кои започнуваат на таа буква, како и по една страна за пишување. Дизајнот е минималистички и со големи слики наменети за деца! Во содржината на букварот се аплицира фотографија од детето во фигури на астронаут, жонглер, магионичар итн. За секоја буква има и по една страница за вежбање.

работни листови Преземи

ОД А ДО Ш - друштвени игри со 64 карти и 2 подлоги

  • „Меморија‟ со 64 карти, - пронајди ја истата буква
  • „од А до Ш‟ е борд игра со 62 полиња, каде дечињата влечат карта, изговараат збор на буквата од картата и одат онолку полиња напред колку што е наведено на картата.
  • „Зборови‟ е игра каде што по случаен избор се одбираат 12 од 64-те карти (6 согласки и самогласки). Кој ќе состави поголем збор од картите, добива поени колку што има букви во зборот.

НА БУКВА - веб апликација

Веб апликацијата nabukva.mk содржи звучни прикази на букви и зборови кои кореспондираат со слики, насоки за правилно пишување преку анимации и игра преку која децата ги пишуваат буквите на екранот.
Апликацијата е во бета верзија (се снима нов звук и се изработуваат нови анимации). Тест верзијата можете да ја пробате на nabukva.mk